Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Rybackiej
w Gorzowie Wielkopolskim

logo bip

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wielkopolskim

Data publikacji: 07-05-2018 00:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ W GORZOWIE WLKP.

Data ukazania się ogłoszenia: 7 maja 2018 r.
Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- Strażnik Państwowej Straży Rybackiej
Wymiar etatu: pełen etat
Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy :  Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp. dnia 24.05.2018 r
PSR-110.1.4.2018
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ W GORZOWIE WLKP.
Nazwa stanowiska: 
Strażnik – pracownik administracyjno - kadrowy
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani Iwona Woźniak zamieszkała w Gorzowie Wlkp.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Iwona Woźniak była jedyną kandydatką na stanowisko  strażnika – pracownika administracyjno - kadrowego
Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp. , która w terminie złożyła komplet dokumentów oraz spełniła 
wymagania formalne. Rozmowa kwalifikacyjna pozytywnie zweryfikowała informacje zawarte w aplikacji i potwierdziła ,
że kandydatka gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

                                                       
			Zatwierdzam:

                                                      Ireneusz Grabka                                                      
                                              Komendant Wojewódzki
                                         Państwowej Straży Rybackiej 
                                                    w Gorzowie Wlkp.


 

autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
zmiany: 27-05-2018 22:21 przez Iwona Woźniak
czytany: 785

Nabór na stanowisko młodszego strażnika w Zielonej Górze

Data publikacji: 15-04-2016 00:00
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ W GORZOWIE WLKP.

Data ukazania się ogłoszenia: 15 kwietnia 2016 r.
Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp.
(nazwa jednostki)
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy Strażnik Państwowej Straży Rybackiej
(nazwa stanowiska)
Wymiar etatu: pełen etat.
Liczba etatów:1
Miejsce wykonywania pracy : Powierzchniowe wody śródlądowe na terenie województwa lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu zielonogórskiego , krośnieńskiego . świebodzińskiego, nowosolskiego , wschowskiego , żagańskiego , żarskiego.
Zakres wykonywanych zadań, główne obowiązki na stanowisku pracy: …Kontrola przestrzegania  ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
Warunki pracy –
- umowa o pracę
- pełny wymiar czasu pracy
- praca w terenie w systemie zmianowym , równoważnym ( do 12 godzin na dobę ), również w soboty i niedziele , z zachowaniem norm kodeksu pracy.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :
Niezbędne      
              1 Ukończone 21 lat,
              2  Pełna zdolność do czynności prawnych,
              3  Korzystanie z pełni praw publicznych,
              4  Stan zdrowia umożliwiający posiadanie broni palnej,
              5  Prawo jazdy kat.B,
              6  Umiejętność pływania,
              7  Mile widziane wykształcenie co najmniej  średnie ( wymagane zasadnicze zawodowe)
              8. Niekaralność
Dodatkowe
  - mile widziany patent stermotorzysty,
  - dobra sprawność fizyczna.
Wymagane dokumenty i oświadczenia :
1       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2      Życiorys, CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
3      List motywacyjny lub podanie o pracę,
4      Kserokopie świadectw pracy , obejmujące rok , w których składane są dokumenty aplikacyjne ,
5      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
6      Karta pływacka lub oświadczenie o umiejętności pływania,
7      Podpisane oświadczenie (lub zaświadczenie) o niekaralności,
8      Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9      Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
10    Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Państwową Straż Rybacką w Gorzowie Wlkp. dla celów związanych z rekrutacją.
Termin i miejsce składania dokumentów :
 Dokumenty prosimy składać do dnia 26 kwietnia 2016 roku w siedzibie Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.
Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp.
Ul. Kazimierza Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
(Budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - pokój 1022 lub 1023 )
Inne informacje:
W ofercie należy podać dokładne dane kontaktowe.
Oferty które nie spełniają wymogów formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną. Kandydaci , których oferty spełniają wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o terminach rozmów kwalifikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne kandydata , który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób , które brały udział w naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
                                                                                          Ireneusz Grabka
                                                                                   Komendant Wojewódzki
                                                                                    PSR w Gorzowie Wlkp.


 

autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
zmiany: 15-05-2016 20:12 przez Iwona Woźniak
czytany: 1065