Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojew贸dzka
Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej
w Gorzowie Wielkopolskim

logo bip

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej w Gorzowie Wlkp.

Data publikacji: 01-04-2021 00:00

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej w Gorzowie Wlkp.

PSR-110.1.4.2021 Za艂膮cznik nr 4 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PA艃STWOWEJ STRA呕Y RYBACKIEJ W GORZOWIE WLKP. Nazwa stanowiska: M艂odszego Stra偶nika Informuj臋, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana Pani Agnieszka Rzyszkowska zamieszka艂a w Gorzowie Wlkp. przy ul. Plac S艂oneczny 9/21 Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Agnieszka Rzyszkowska by艂a jedyn膮 kandydatk膮 na stanowisko m艂odszego stra偶nika Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej w Gorzowie Wlkp. , kt贸ra w terminie z艂o偶y艂a komplet dokument贸w oraz spe艂ni艂a wymagania formalne. Rozmowa kwalifikacyjna pozytywnie zweryfikowa艂a informacje zawarte w aplikacji i potwierdzi艂a ,偶e kandydatka gwarantuje prawid艂owe wykonywanie powierzonych obowi膮zk贸w s艂u偶bowych. Zatwierdzam: Ireneusz Grabka Komendant Wojew贸dzki PSR w Gorzowie Wlkp.
Opublikowa艂: Iwona Wo藕niak
Ostatnie zmiany: 01-04-2021 09:32 przez Iwona Wo藕niak
Wy艣wietle艅: 2019 Rejestr zmian

OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PA艃STWOWEJ STRA呕Y RYBACKIEJ W GORZOWIE WLKP.

Data publikacji: 16-03-2021 00:00

PSR-110.1.2021                                                                     

Gorzów Wlkp.16.03.2021

 

OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PA艃STWOWEJ STRA呕Y RYBACKIEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Data ukazania si臋 og艂oszenia: 16 marzec 2021 r.

 

Pa艅stwowa Stra偶 Rybacka w Gorzowie Wlkp. og艂asza nabór na wolne stanowisko pracy

- M艂odszy Stra偶nik Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej- pracownik biurowy

Wymiar etatu: 1/16

 

Miejsce wykonywania pracy: Pa艅stwowa Stra偶 Rybacka w Gorzowie Wlkp.

 

Zakres wykonywanych zada艅, g艂ówne obowi膮zki na stanowisku pracy: Kontrola i prowadzenie Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych.

Opublikowa艂: Iwona Wo藕niak
Ostatnie zmiany: 19-03-2021 09:12 przez Iwona Wo藕niak
Wy艣wietle艅: 986 Rejestr zmian

Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej w Gorzowie Wielkopolskim

Data publikacji:

OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PA艃STWOWEJ STRA呕Y RYBACKIEJ W GORZOWIE WLKP.

Data ukazania si臋 og艂oszenia: 7 maja 2018 r.
Pa艅stwowa Stra偶 Rybacka w Gorzowie Wlkp. og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
- Stra偶nik Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej
Wymiar etatu: pe艂en etat
Liczba etat贸w: 1
Miejsce wykonywania pracy :  Gorz贸w Wlkp.

Gorz贸w Wlkp. dnia 24.05.2018 r
PSR-110.1.4.2018
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W PA艃STWOWEJ STRA呕Y RYBACKIEJ W GORZOWIE WLKP.
Nazwa stanowiska: 
Stra偶nik – pracownik administracyjno - kadrowy
Informuj臋, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko
zosta艂a wybrana Pani Iwona Wo藕niak zamieszka艂a w Gorzowie Wlkp.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Iwona Wo藕niak by艂a jedyn膮 kandydatk膮 na stanowisko  stra偶nika – pracownika administracyjno - kadrowego
Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej w Gorzowie Wlkp. , kt贸ra w terminie z艂o偶y艂a komplet dokument贸w oraz spe艂ni艂a 
wymagania formalne. Rozmowa kwalifikacyjna pozytywnie zweryfikowa艂a informacje zawarte w aplikacji i potwierdzi艂a ,
偶e kandydatka gwarantuje prawid艂owe wykonywanie powierzonych obowi膮zk贸w s艂u偶bowych.

                                                       
			Zatwierdzam:

                                                      Ireneusz Grabka                                                      
                                              Komendant Wojew贸dzki
                                         Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej 
                                                    w Gorzowie Wlkp.


 

Wy艣wietle艅: 2012 Rejestr zmian

Nab贸r na stanowisko m艂odszego stra偶nika w Zielonej G贸rze

Data publikacji:
OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W PA艃STWOWEJ STRA呕Y RYBACKIEJ W GORZOWIE WLKP.

Data ukazania si臋 og艂oszenia: 15 kwietnia 2016 r.
Pa艅stwowa Stra偶 Rybacka w Gorzowie Wlkp.
(nazwa jednostki)
Og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy Stra偶nik Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej
(nazwa stanowiska)
Wymiar etatu: pe艂en etat.
Liczba etat贸w:1
Miejsce wykonywania pracy : Powierzchniowe wody 艣r贸dl膮dowe na terenie wojew贸dztwa lubuskiego ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem terenu powiatu zielonog贸rskiego , kro艣nie艅skiego . 艣wiebodzi艅skiego, nowosolskiego , wschowskiego , 偶aga艅skiego , 偶arskiego.
Zakres wykonywanych zada艅, g艂贸wne obowi膮zki na stanowisku pracy: …Kontrola przestrzegania  ustawy o rybactwie 艣r贸dl膮dowym oraz przepis贸w wydanych na jej podstawie.
Warunki pracy –
- umowa o prac臋
- pe艂ny wymiar czasu pracy
- praca w terenie w systemie zmianowym , r贸wnowa偶nym ( do 12 godzin na dob臋 ), r贸wnie偶 w soboty i niedziele , z zachowaniem norm kodeksu pracy.
Wymagania zwi膮zane ze stanowiskiem pracy :
Niezb臋dne      
              1 Uko艅czone 21 lat,
              2  Pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
              3  Korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
              4  Stan zdrowia umo偶liwiaj膮cy posiadanie broni palnej,
              5  Prawo jazdy kat.B,
              6  Umiej臋tno艣膰 p艂ywania,
              7  Mile widziane wykszta艂cenie co najmniej  艣rednie ( wymagane zasadnicze zawodowe)
              8. Niekaralno艣膰
Dodatkowe
  - mile widziany patent stermotorzysty,
  - dobra sprawno艣膰 fizyczna.
Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia :
1       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie,
2      呕yciorys, CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
3      List motywacyjny lub podanie o prac臋,
4      Kserokopie 艣wiadectw pracy , obejmuj膮ce rok , w kt贸rych sk艂adane s膮 dokumenty aplikacyjne ,
5      Kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie – dyplom lub za艣wiadczenie o stanie odbytych studi贸w,
6      Karta p艂ywacka lub o艣wiadczenie o umiej臋tno艣ci p艂ywania,
7      Podpisane o艣wiadczenie (lub za艣wiadczenie) o niekaralno艣ci,
8      Podpisane o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
9      Podpisane o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych,
10    Podpisane o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Ryback膮 w Gorzowie Wlkp. dla cel贸w zwi膮zanych z rekrutacj膮.
Termin i miejsce sk艂adania dokument贸w :
 Dokumenty prosimy sk艂ada膰 do dnia 26 kwietnia 2016 roku w siedzibie Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej w Gorzowie Wlkp.
Pa艅stwowa Stra偶 Rybacka w Gorzowie Wlkp.
Ul. Kazimierza Jagiello艅czyka 8
66-400 Gorz贸w Wlkp.
(Budynek Lubuskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego - pok贸j 1022 lub 1023 )
Inne informacje:
W ofercie nale偶y poda膰 dok艂adne dane kontaktowe.
Oferty kt贸re nie spe艂niaj膮 wymog贸w formalnych s膮 odrzucane przez Komisj臋 Rekrutacyjn膮. Kandydaci , kt贸rych oferty spe艂niaj膮 wymogi formalne zostan膮 powiadomieni indywidualnie o terminach rozm贸w kwalifikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne kandydata , kt贸ry zostanie wy艂oniony w procesie rekrutacji zostan膮 do艂膮czone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne os贸b , kt贸re bra艂y udzia艂 w naborze mo偶na odebra膰 w terminie 3 miesi臋cy od dnia zako艅czenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokument贸w.
                                                                                          Ireneusz Grabka
                                                                                   Komendant Wojew贸dzki
                                                                                    PSR w Gorzowie Wlkp.


 

Wy艣wietle艅: 2397 Rejestr zmian