Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojew贸dzka
Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej
w Gorzowie Wielkopolskim

logo bip

uprawnienia stra偶nik贸w

Data publikacji:

W czasie wykonywania czynno艣ci s艂u偶bowych stra偶nik Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej jest uprawniony do:

1) kontroli dokument贸w uprawniaj膮cych do po艂owu ryb u os贸b dokonuj膮cych po艂owu oraz dokument贸w stwierdzaj膮cych chodzenie ryb u os贸b przetwarzaj膮cych lub wprowadzaj膮cych ryby do obrotu,
2) kontroli ilo艣ci masy i gatunk贸w od艂owionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiot贸w s艂u偶膮cych  do ich po艂owu,
3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiot贸w s艂u偶膮cych do ich po艂owu w wypadku niemo偶no艣ci ustalenia  ich posiadacza,
4) 偶膮dania wyja艣nie艅 i wykonywania czynno艣ci niezb臋dnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia pope艂nienia przest臋pstwa lub wykroczenia:
a) legitymowania os贸b podejrzanych w celu ustalenia ich to偶samo艣ci,
b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiot贸w s艂u偶膮cych do ich po艂owu, z tym 偶e ryby nale偶y przekaza膰 za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczy膰,
c) zatrzymywania za pokwitowaniem dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt 1, z tym 偶e dokumenty te wraz  z wnioskiem o ukaranie przekazuje si臋 w terminie 7 dni w艂a艣ciwemu kolegium do spraw wykrocze艅,
d) kontroli 艣rodk贸w transportowych w celu sprawdzenia zawarto艣ci ich 艂adunku w miejscach zwi膮zanych  z po艂owem ryb,
e) przeszukiwania os贸b i pomieszcze艅 na zasadach okre艣lonych w Kodeksie post臋powania karnego w celu znalezienia przedmiot贸w mog膮cych stanowi膰 dow贸d w sprawie lub podlegaj膮cych przepadkowi,
f) doprowadzenia do najbli偶szego komisariatu lub posterunku Policji os贸b, w stosunku do kt贸rych zachodzi uzasadniona potrzeba podj臋cia dalszych czynno艣ci wyja艣niaj膮cych,
5) dokonywania czynno艣ci sprawdzaj膮cych w post臋powaniu w sprawach o wykroczenia okre艣lone w przepisach ustawy, udzia艂u w tych sprawach w charakterze oskar偶yciela publicznego oraz wnoszenia 艣rodk贸w zaskar偶enia   od rozstrzygni臋膰 zapad艂ych w kolegium do spraw wykrocze艅,
6) nak艂adania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia okre艣lone w ustawie,
7) 偶膮dania niezb臋dnej pomocy od instytucji pa艅stwowych, zwracania si臋 o tak膮 pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji spo艂ecznych, jak r贸wnie偶 w nag艂ych przypadkach do ka偶dego obywatela o udzielenie dora藕nej pomocy na zasadach okre艣lonych w przepisach o Policji, okre艣laj膮cych szczeg贸艂owo zasady 偶膮dania takiej pomocy,
8) wst臋pu i wjazdu:
a) do pomieszcze艅 magazynowych i miejsc sk艂adowania ryb oraz na tereny obr臋b贸w hodowlanych,
b) na tereny pozostaj膮ce w administracji urz臋d贸w morskich, na tereny las贸w, zak艂ad贸w przemys艂owych, o艣rodk贸w turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia kontroli na wodach przyleg艂ych do tych teren贸w,
c) na wa艂y przeciwpowodziowe, 艣luzy, tamy, na teren elektrowni, m艂yn贸w i tartak贸w wodnych, przepompowni oraz innych urz膮dze艅 pi臋trz膮cych wod臋, z wyj膮tkiem teren贸w i obiekt贸w Si艂 Zbrojnych, Stra偶y Granicznej i Policji oraz innych szczeg贸lnego przeznaczenia chronionych tajemnic膮 pa艅stwow膮,
9) prowadzenia dzia艂a艅 kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8 bez konieczno艣ci uzyskania zgody ich w艂a艣ciciela lub u偶ytkownika.

Stra偶nikowi Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej wykonuj膮cemu obowi膮zki przys艂uguj膮 uprawnienia okre艣lone odr臋bnymi przepisami odnosz膮cymi si臋 do:
1) Stra偶y Parku Narodowego - w zakresie przestrzegania przepis贸w o ochronie przyrody,
2) Pa艅stwowej Stra偶y 艁owieckiej - w zakresie zwalczania k艂usownictwa,
3) stra偶nik贸w le艣nych - w zakresie zwalczania szkodnictwa le艣nego.

Wy艣wietle艅: 1579 Rejestr zmian