Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojew├│dzka
Państwowej Straży Rybackiej
w Gorzowie Wielkopolskim

logo bip

Ochrona danych osobowych

Data publikacji:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) informujemy, ┼╝e:

 1. Administratorem  Pani/Pana  danych osobowych jest  Pa┼ästwowa Stra┼╝ Rybacka w Gorzowie Wlkp. z siedzib─ů przy ul. M┼éy┼äskiej 12, 66-400 Gorzów Wlkp.  telefon: +48 95 7115 346 ; adresu e-mail:psrgorzow@wp.pl.
 2.  Inspektorem ochrony danych osobowych jest Jacek Grzanka: adres e-mail:psrzgora@wp.pl , telefon: 666 810 302
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu realizacji czynno┼Ťci urz─Ödowych tj.:
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w┼éadzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporz─ůdzenia.
 4. W zwi─ůzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powy┼╝ej, Pani/Pana  dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mog─ů by─ç:
  • podmioty upowa┼╝nione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzaj─ů Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzaj─ůce).
 5. Pani/Pana  dane osobowe b─Öd─ů przetwarzana przez okres niezb─Ödny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym równie┼╝ obowi─ůzku archiwizacyjnego wynikaj─ůcego z przepisów prawa.
 6. W zwi─ůzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przys┼éuguje Ci:
  • prawo dost─Öpu do tre┼Ťci danych, na podstawie art. 15 Rozporz─ůdzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporz─ůdzenia;
  • prawo do usuni─Öcia danych, na podstawie art. 17 Rozporz─ůdzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporz─ůdzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporz─ůdzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana  danych odbywa si─Ö na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz─ůdzenia), przys┼éuguje Ci prawo do cofni─Öcia jej w dowolnym momencie, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz─ůdzenia.
 9. Podanie przez Pani─ů/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Pa┼ästwowej Stra┼╝y Rybackiej w Gorzowie Wlkp.. Przy czym podanie danych jest:
  • obowi─ůzkowe, je┼╝eli tak zosta┼éo to okre┼Ťlone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, je┼╝eli odbywa si─Ö na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencj─ů niepodania danych b─Ödzie brak mo┼╝liwo┼Ť─ç realizacji czynno┼Ťci urz─Ödowych lub niezawarcie umowy.
 10. Pani/Pana  dane nie b─Öd─ů przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równie┼╝ w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powy┼╝szych praw musi by─ç zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa si─Ö przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Wy┼Ťwietle┼ä: 843 Rejestr zmian