Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojew贸dzka
Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej
w Gorzowie Wielkopolskim

logo bip

Ochrona danych osobowych

Data publikacji:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) informujemy, 偶e:

 1. Administratorem  Pani/Pana  danych osobowych jest  Pa艅stwowa Stra偶 Rybacka w Gorzowie Wlkp. z siedzib膮 przy ul. M艂y艅skiej 12, 66-400 Gorz贸w Wlkp. Kontakt jest mo偶liwy za pomoc膮 telefonu: +48 95 7115 346 ; adresu e-mail:psrgorzow@wp.pl.
 2. W sprawach zwi膮zanych z danymi osobowymi kontaktuj si臋 z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:psrzgora@wp.pl , za pomoc膮 telefonu: 666 810 302 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji czynno艣ci urz臋dowych tj.:
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporz膮dzenia.
 4. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powy偶ej, Pani/Pana  dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc贸w. Odbiorcami danych mog膮 by膰:
  • podmioty upowa偶nione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepis贸w prawa;
  • podmioty, kt贸re przetwarzaj膮 Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzaj膮ce).
 5. Pani/Pana  dane osobowe b臋d膮 przetwarzana przez okres niezb臋dny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym r贸wnie偶 obowi膮zku archiwizacyjnego wynikaj膮cego z przepis贸w prawa.
 6. W zwi膮zku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przys艂uguje Ci:
  • prawo dost臋pu do tre艣ci danych, na podstawie art. 15 Rozporz膮dzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporz膮dzenia;
  • prawo do usuni臋cia danych, na podstawie art. 17 Rozporz膮dzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporz膮dzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporz膮dzenia.
 7. W przypadku, w kt贸rym przetwarzanie Pani/Pana  danych odbywa si臋 na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz膮dzenia), przys艂uguje Ci prawo do cofni臋cia jej w dowolnym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz膮dzenia.
 9. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej w Gorzowie Wlkp.. Przy czym podanie danych jest:
  • obowi膮zkowe, je偶eli tak zosta艂o to okre艣lone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, je偶eli odbywa si臋 na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencj膮 niepodania danych b臋dzie brak mo偶liwo艣膰 realizacji czynno艣ci urz臋dowych lub niezawarcie umowy.
 10. Pani/Pana  dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany w tym r贸wnie偶 w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powy偶szych praw musi by膰 zgodna z przepisami prawa, na podstawie kt贸rych odbywa si臋 przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Wy艣wietle艅: 783 Rejestr zmian