Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Rybackiej
w Gorzowie Wielkopolskim

logo bip

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę paliw

Data publikacji: 13-03-2020 00:00
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę paliw
autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
czytany: 2460

Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa

Data publikacji: 28-02-2020 00:00
Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa
autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
czytany: 2688

Zawiadomienie o wyborze oferty-samochód

Data publikacji: 04-09-2018 00:00
Zawiadomienie o wyborze oferty-samochód
autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
czytany: 6325

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 29-08-2018 00:00
Informacja z otwarcia ofert
autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
czytany: 6373

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji: 29-08-2018 00:00
Zawiadomienie o wyborze oferty
autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
czytany: 6370

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 28-08-2018 00:00
Informacja z otwarcia ofert
autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
czytany: 6404

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 28-08-2018 00:00
Informacja z otwarcia ofert
autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
czytany: 6370

Wyjaśnienie treści SIWZ

Data publikacji: 21-08-2018 00:00

Wyjaśnienie treści SIWZ

autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
czytany: 6424

Dostawa samochodu terenowego

Data publikacji: 09-08-2018 00:00
Dostawa samochodu terenowego
autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
czytany: 6701

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na dostawę paliw

Data publikacji: 01-03-2018 00:00

W oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. ,poz. 2077 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę oleju napędowego , benzyny bezołowiowej E95 i gazu skroplonego (LPG) do samochodów i łodzi służbowych Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
zmiany: 12-03-2018 22:29 przez Iwona Woźniak
czytany: 7332

Zakup łodzi partolowej

Data publikacji: 08-09-2017 00:00
 

W oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  nr 157,poz.1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na zakup fabrycznie nowej łodzi patrolowej na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe str.1

Zapytanie ofertowe str.2

Opis przedmiotu zamówienia str.1

Opis przedmiotu zamówienia str.2

Opis przedmiotu zamówienia str.3

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy

Umowa

autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
zmiany: 16-09-2017 20:32 przez Iwona Woźniak
czytany: 8155

Zakup samochodu terenowego

Data publikacji: 05-09-2017 00:00

W oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  nr 157,poz.1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na zakup fabrycznie nowego samochodu terenowego na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe str.1

Zapytanie ofertowe str.2

Opis przedmiotu zamówienia str.1

Opis przedmiotu zamówienia str.2

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy

Umowa

autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
zmiany: 14-09-2017 20:33 przez Iwona Woźniak
czytany: 8179

Zakup samochodu terenowego

Data publikacji: 29-06-2017 00:00

W oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  nr 157,poz.1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na zakup fabrycznie nowego samochodu terenowego na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.

Zapytanie ofertowe str.1

Zapytanie ofertowe str.2

Opis przedmiotu zamówienia str.1

Opis przedmiotu zamówienia str.2

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy

Umowa

autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
zmiany: 02-07-2017 01:51 przez Iwona Woźniak
czytany: 8455

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Data publikacji: 15-03-2017 00:00
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
zmiany: 25-04-2017 21:29 przez Iwona Woźniak
czytany: 9775

Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa płynnego i gazu

Data publikacji: 19-02-2016 00:00
Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa płynnego i gazu skroplonego (LPG)

W oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  nr 157,poz.1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliwa płynnego i gazu skroplonego (LPG) do samochodów i łodzi służbowych Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
zmiany: 02-03-2016 23:14 przez Iwona Woźniak
czytany: 483

Informacja o zbędnym majątku ruchomym.

Data publikacji: 30-03-2011 00:00

Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp. zgodnie z §6 ust.2   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku  w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) podaje wykaz zbędnych składników majątku ruchomego.

autor: Paweł Kaźmierczak (Administrator)
opublikował: Administrator Admonistrator ()
czytany: 938

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Data publikacji: 31-03-2008 00:00

Gorzów Wlkp.14.04.2008r.

PSR-IV-ZP-322-1/08

OGŁOSZENIE

wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu terenowego,prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp.informuje ,że w postępowaniu przetargowym na dostawę samochodu terenowego,wybrano ofertę NR  2,tj.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe"MASA" Sp.z o.o.,ul Sulechowska 32, 65-022 Zielona Góra ,które zaoferowało samochód fabrycznie nowy z 2007 roku marki Suzuki Grand Vitarę za kwotę 84000,00zł brutto,spełniając jednocześnie nasze wymagania co do przedmiotu zamówienia.Oferta zdobyłaC= 100 pkt. 

Pozostałe firmy,które uczestniczyły w przetargu:
 
Oferta nr 1)  Firma BOROŃ sp z o.o. Z.P.CH.R  ul.Kr.K.Wielkiego 56 ,32-300 Olkusz-oferta-Suzuki Grand Vitara,pojazd fabr.nowy,r.prod.2007-kwota-94000,00 zł brutto,oferta zdobyła C= 89,36 pkt. 

Oferta nr 3)  Firma AUTO BROKER Sp.z o.o. ul.Mełgiewska 10,20-209 Lublin           -oferta-Suzuki Grand Vitara,pojazd fabr nowy,r.prod.2008-kwota-85800,00 zł brutto,oferta zdobyła C= 97,90 pkt.

Oferta nr 5)  Firma Szyjkowski-Auto Sp.z o.o. ul.Bierzarina 3,66-400 Gorzów Wlkp.  -oferta-Suzuki Grand Vitara,pojazd fabr nowy,r.prod.2008-kwota-89900,00 zł brutto,oferta zdobyła C=93,48pkt.
 
W toku prowadzonej oceny ofert, wykluczono z postępowania przetargowego ofertę nr.4 tj Przedsiębiorstwo Handlowe EXIM Autosalon,ul.VI Dywizji Piechoty 28,78-100 Kołobrzeg,na pods art.24.ust.2 pkt.2 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r.tj złożono nieprawdziwe informacje dotyczące wzmocnienia konstrukcji ramowej,w samochodzie Kia Sportage.  

Streszczenie oceny ofert

Cena oferty-waga 100%
         
C-liczba punktów przyznana danej ofercie obliczona została poprzez podzielenie najniższej ceny zaproponowanej w ofercie przez cenę zaproponowaną w badanej ofercie.Wynik ten mnożono przez 100.Za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta z maksymalną liczbą punktów-tj oferta nr 2

                                                                                                             Grabka Ireneusz

autor: Ireneusz Grabka (Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej)
opublikował: Iwona Woźniak ()
zmiany: 17-12-2019 14:40 przez Iwona Woźniak
czytany: 14469